Tỷ giá

2020-05-27
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,200.00 23,230.00 23,410.00

EUR

24,933.36 131 25,185.21 133 26,204.85 138

JPY

209.69 0.69 211.81 0.69 220.39 0.73

KRW

16.35 0.05 18.17 0.06 19.91 0.05

SGD

16,039.41 56.3 16,201.42 56.9 16,709.19 58.7

AUD

15,093.21 181 15,245.67 183 15,723.49 189

CAD

16,478.85 190 16,645.30 192 17,166.98 198

CHF

23,545.84 121 23,783.68 122 24,529.08 126

DKK

0.00 3,368.67 16.8 3,495.16 17.5

GBP

27,997.46 252 28,280.26 254 29,166.59 262

HKD

2,932.83 0.26 2,962.45 0.26 3,055.30 0.28

INR

0.00 308.40 1.17 320.50 1.22

KWD

0.00 75,310.69 78,265.35

MYR

0.00 5,311.67 19.4 5,423.63 19.9

NOK

0.00 2,308.21 34.1 2,404.49 35.5

RUB

0.00 329.24 3.79 366.87 4.23

SEK

0.00 2,372.43 6.30 2,471.39 6.57

THB

646.43 0.80 718.25 0.89 745.22 0.93
Cập nhật 11:48 (27/05/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường