Cổ phiếu ngân hàng tăng nóng

Cổ phiếu ngân hàng tăng nóng

Nhiều ngân hàng thương mại dồn dập lên sàn hoặc chuyển niêm yết từ UpCoM, HNX sang HoSE giúp cổ phiếu của những nhà băng này cũng tăng mạnh, hấp dẫn nhà đầu tư.