Hà Nội 13:42 - 27/05/2020
Thay đổi khu vực
30oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(27/05 Thứ Tư)
24oC - 32oC
Ngày mai
(28/05 Thứ Năm)
26oC - 33oC
Ngày kia
(29/05 Thứ Sáu)
26oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
27/05 Thứ Tư
Ngày mai
28/05 Thứ Năm
Ngày kia
29/05 Thứ Sáu

TP.HCM

34oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

32oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

32oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Ít mây không mưa

Hải Phòng

30oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

34oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sơn La

26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

28oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 33oC
Có mây, không mưa
29oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 31oC
Ít mây không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
26oC - 28oC
Có mây, không mưa
26oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 13:42 - 27/05/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết