VIDEO CHỌN LỌC

Cái kết bất ngờ của thanh niên liên tục bật nhảy lên cột cao
Chàng thanh niên luôn kiên trì không ngừng nghỉ để tập những màn lộn nhảy santo lên chiếc cột cao đầy nguy hiểm.