VIDEO CHỌN LỌC

Trái tim đầu tiên trên thế giới in 3D bằng tế bào của con người
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv (Israel) đã thành công trong việc in trái tim 3D đầu tiên sử dụng tế bào và vật liệu sinh học từ một...